Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Veiligheid op de werf

Om de veiligheidscoördinatie op een werf te verzekeren moet voor een aantal bouw- en renovatiewerken een veiligheidscoördinator worden aangesteld. Hij staat in voor de coördinatie van de preventiemaatregelen, voor de veiligheid en voor het welzijn van de werknemers. Dit betekent dat hij de risico’s moet evalueren, vermijden en verminderen, dat hij het werk moet aanpassen aan elke werknemer bij de keuze van de uitrusting, de werkmethodes, ...

Wanneer een coördinator inhuren

Wanneer twee afzonderlijke vaklui (= die geen werknemers zijn van dezelfde onderneming) tegelijkertijd of achtereenvolgens op een werf aanwezig zijn, moet een coördinator worden aangeduid voor de ontwerpfase en de verwezenlijkingsfase van de werken. Natuurlijke of rechtspersonen zoals water-, gas- of elektriciteitsmaatschappijen worden in deze context gelijkgesteld met een aannemer. Een voorbeeld: je wil je badkamer laten renoveren en je doet daarvoor een beroep op zelfstandige vaklui, zoals een loodgieter, een elektricien en een verwarmingstechnicus. In dat geval moet een veiligheidscoördinator worden aangesteld. Als je daarna zelf de plafonnering, het verven en het betegelen voor je rekening neemt dan stopt de opdracht van de coördinator. Deze is immers niet van toepassing voor werken die je zelf uitvoert.

Wanneer één enkele onderneming alle werken uitvoert met haar werknemers, dan moet die onderneming zelf veiligheidsmaatregelen voorzien. Een externe veiligheidscoördinator moet dan niet worden aangeduid. Je laat bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen installeren door een aannemer die over eigen werknemers (dakwerkers en elektriciens) beschikt. In dat geval moet geen gezondheids- en veiligheidscoördinator worden aangeduid. Wanneer één enkele onderneming de werken uitvoert met eigen werknemers doe je er desalniettemin goed aan hen te vragen dit te willen bevestigen aan de hand van een schriftelijk attest. Zo ben je gedekt wanneer de onderneming toch met onderaannemers in zee zou gaan.


googleInArticle2

Grote werf of kleine werf

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werven van minder dan 500 m² en werven van 500 m² of meer. Hierbij wordt de horizontale oppervlakte van de verschillende niveaus van het bouwwerk gemeten. Bij een renovatie moet je alleen rekening houden met de betrokken ruimten (bijvoorbeeld: de keuken). Voor nieuwbouw omvat de oppervlakte niet alleen de leefruimten maar ook de kelder, de zolder, de garage (zelfs wanneer hij los staat van de woning), het tuinhuis, het zwembad, de terrassen ...

Aanstellen van de coördinator

Voor werven van minder dan 500 m², waar de tussenkomst van een architect niet wettelijk vereist is, is het in principe de bouwmeester (= de aannemer die de werken uitvoert) die de coördinator aanstelt. Als je een beroep doet op verschillende bouwmeesters/zelfstandigen dan moet de eerste die op de werf aan het werk gaat de coördinator-verwezenlijking aanstellen. Hij moet de documenten ook overmaken aan de vaklui die na hem komen of die gelijktijdig met hem op de werf aan het werk zijn. Het overmaken van die documenten kan ook via jou gebeuren.

Voor werven van 500 m² of meer is het altijd de opdrachtgever (= diegene voor wie de werken worden uitgevoerd) die de coördinator aanstelt. Wanneer de tussenkomst van een architect wettelijk vereist is (bijvoorbeeld: nieuwbouw) moet de coördinator, ongeacht de oppervlakte van de werken, steeds worden aangesteld door de opdrachtgever. Zolang er geen coördinator is aangeduid heeft geen enkele aannemer het recht de werken aan te vatten.

Veiligheidscoördinator vinden? Zoek op goudengids (geef je postcode in om lokale bedrijven te vinden)

Ontwerp en verwezenlijking

De coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking kunnen één en dezelfde persoon zijn. Beide functies moeten echter effectief worden vervuld.

De coördinator moet de volgende documenten opstellen, in volledige of vereenvoudigde versie naargelang de bouwplaats:

  1. Het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) waarin de preventiemaatregelen worden opgesomd die moeten worden genomen. Dat plan moet klaar zijn tijdens de ontwerpfase en moet aan alle aannemers worden overgemaakt zodat zij het kunnen opnemen in hun bestek.
  2. Het coördinatiedagboek (CD) waarin de gegevens betreffende de veiligheidscoördinatie worden vermeld en in voorkomend geval de bijzondere gebeurtenissen op de bouwplaats. Voor bouwplaatsen van minder dan 500 m2 volstaan schriftelijke richtlijnen, aangezien de coördinator niet verplicht is zich op de bouwplaats te begeven.
  3. Het postinterventiedossier (PID). Dit dossier bevat nuttige informatie over veiligheid en gezondheid. Hier moet bij eventuele latere werken rekening mee worden gehouden. Wanneer het onroerend goed wordt verkocht, moet het postinterventiedossier worden overgemaakt aan de nieuwe eigenaar. Bij gebrek aan een PID en wanneer de werken werden uitgevoerd na februari 2001 kan de notaris de verkoop niet acteren.

Hoeveel

Het ereloon van de veiligheidscoördinator wordt betaald door de opdrachtgever. Dat ereloon schommelt naargelang de omvang van de werken. Het uurtarief ligt doorgaans tussen 50,- en 65,- euro exclusief btw. Een forfaitair ereloon ligt tussen 1 en 4% van de totale kostprijs van de werken.

Wij houden rekening met een kostprijs van 1000€ (Dit is de gemiddelde prijs voor een doorsnee woning)

Straffen

Wanneer de wetgeving niet wordt nageleefd is er niet alleen de burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen. Er zijn ook sancties, met name boetes, voorzien. Dit kan, in geval van een ongeval, oplopen tot maximum 2 jaar gevangenisstraf en een boete van 22.500€

Bron: belgopocket.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Aannemer/Bouwheer
Duur: 1 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 1.00
Eenheidsprijs: 1000.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 1000 €

Het ereloon van de veiligheidscoördinator wordt betaald door de opdrachtgever. Dat ereloon schommelt naargelang de omvang van de werken. Het uurtarief ligt doorgaans tussen 50,- en 65,- euro exclusief btw. Een forfaitair ereloon ligt tussen 1 en 4% van de totale kostprijs van de werken. Wij houden rekening met een kostprijs van 1000€ (Dit is de gemiddelde prijs voor een doorsnee woning)


googleInArticleEven wachten ...