Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

BTW-AANGIFTE

Wat:

Bij nieuwbouw bent u verplicht om ten laatste drie maanden na de toekenning van het kadastraal inkomen BTW-aangifte te doen bij uw plaatselijke BTW-kantoor. Wanneer de gemeente u een stedenbouwkundige vergunning verleent meldt ze dit tegelijkertijd bij de BTW-administratie. U krijgt dan van hun de BTW aangifte (speciale aangifte 106.3) toegestuurd.

Bij renovatiewerkzaamheden bepaalt de BTW-administratie zelf of u al dan niet aangifte moet doen. Bij kleinere werkzaamheden is dit niet altijd noodzakelijk en in dat geval krijgt u dan ook geen aangifte thuisgestuurd.


googleInArticle2

Waarom:

De btw-administratie gaat er van uit dat de werken door professionele zelfstandigen of aannemers worden uitgevoerd. Natuurlijk mag u ook een beroep doen op uw eigen vakkennis of die van uw familieleden of vrienden.

De aangifte is bedoeld om het onderscheid te maken tussen werken uitgevoerd door:

  • - Professionelen (= btw-plichtigen)
  • - Uzelf, samen met familieleden of anderen (= derden)

Op de gratis werken uitgevoerd door uzelf, familieleden en andere niet-BTW-plichtige derden moet u immers geen btw betalen. Als een professioneel (btw-plichtige) de werken uitvoert, betaalt u wel BTW.

Uiteraard moet u daarvoor kunnen bewijzen dat u bepaalde werken zelf heeft uitgevoerd. Dat doet u dus via de speciale btw-aangifte 106.3.

Wanneer u sommige materialen aan een voordelige prijs heeft kunnen aanschaffen zult u dit ook via deze aangifte dienen te verklaren.

De BTW-aangifte:

Op de BTW aangifte geeft u volgende zaken op:

   • - Een beschrijving van de nog uit te voeren werkzaamheden op de datum van de toekenning van het kadastraal inkomen (bijv voegen, oprit, afscheiding,...).
   • - Een overzicht van alle facturen die zijn uitgevoerd door professionele zelfstandigen of aannemers.
   • - Een overzicht van alle facturen van bouwmaterialen die u zelf heeft aangekocht. Ook de aankopen waarvoor u geen factuur kreeg moet u hier invullen.
   • - Een overzicht van de uren die u, uw familieleden of vrienden hebben uitgevoerd zonder daarvoor betaald te worden met een korte beschrijving van het soort werk wat ze gedaan hebben.

Volgende bijlagen dient u bij te voegen:

   • - Het bouwplan (getekend door uw architect)
   • - De bestekken
   • - Alle originele facturen die u in bovenstaande overzichten hebt vermeld
   • - Eventuele bewijsstukken dat u, uw familieleden of vrienden gratis gewerkt hebben aan de woning

Wanneer:

Binnen de 3 maanden na de ontvangst van uw nieuw kadastraal inkomen moet u de aangifte 106.3 samen met de bijlagen indienen in het bevoegd BTW-kantoor.

Het bevoegd BTW-kantoor is het kantoor dat u de in te vullen aangifte toestuurde.

Als u de aangifte niet indient, kunt u een boete krijgen. Zelfs nadat u deze eventuele boete krijgt moet u toch nog de aangifte indienen.

BTW controle:

Wat gebeurt er nu met mijn aangifte? Het BTW-kantoor berekent de normale waarde van uw woning op basis van vastgestelde eenheidsprijzen voor de gebruikte materialen en zal nagaan of het totale factuurbedrag overeenkomt met de normale bouwwaarde van de woning. Ook de oppervlakte van de verschillende ruimtes heeft invloed op de berekening.

Het BTW-kantoor houdt hier natuurlijk rekening met de nog uit te voeren werken, het werk dat u zelf uitvoerde en eventuele gunstig aangekochte materialen.

Als na deze berekening blijkt dat u te weinig btw heeft betaald zal u het verschil moeten bijbetalen. Er kunnen ook boetes worden aangerekend.

Niet akkoord?

U kan onmiddellijk contact opnemen met de BTW-ambtenaar die uw dossier behandelde. Hij zal u uitleggen hoe hij de normale waarde van uw woning bepaalde. Als blijkt dat niet met alles rekening werd gehouden zal hij het dossier herbekijken.

Wanneer u en de BTW-ambtenaar het oneens blijven, kan door beide partijen een deskundige schatting worden aangevraagd.

Dit moet gebeuren binnen de twee jaar na de betekening van het kadastraal inkomen.

Bewaarplicht:

U moet gedurende 5 jaar alle plannen, bestekken en facturen bewaren. Die periode start vanaf de datum van de betekening van het kadastraal inkomen.

Wanneer een BTW-ambtenaar deze documenten wil bekijken, moet u ze dan ook kunnen voorleggen.

 

Bron: financien.belgium.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 2 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...