Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Afvalwater afvoeren naar de riolering

Om de kwaliteit van de waterlopen te behouden moet huishoudelijk afvalwater worden gezuiverd vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. De ruimtelijke zone waarin uw perceel ligt bepaalt hoe het huishoudelijke afvalwater moet worden geloosd en of het voorafgaand moet worden gezuiverd.  

Opvang en afvoer

Hoe en waar huishoudelijk afvalwater moet worden geloosd, is afhankelijk van het gebied waarin men (ver-)bouwt. Er bestaan vier ruimtelijke zones met daaraan gekoppelde voorwaarden. Die zijn gedefinieerd in het zoneringsplan:

  1. Centraal gebied (oranje clusters);
  2. Collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd gebied);
  3. Collectief te optimaliseren buitengebied (groene clusters);
  4. Individueel te optimaliseren buitengebied (rode clusters).

googleInArticle2

Septische put

Een septische put geeft een minimale(!) biologische behandeling aan het afvalwater en maakt afvalwater vloeibaar. Dit is geen individuele afvalwaterbehandeling. Een septische put kan wel als voorbehandeling worden ingeschakeld, waarna het effluent verdere zuiveringsstappen kan ondergaan. De voorwaarden verbonden aan een zone uit het zoneringsplan bepaalt of een septische put al dan niet moet worden geplaatst. Een septische put is vanuit het Gewest verplicht te voorzien in het collectief te optimaliseren buitengebied (groene clusters). Eens aangesloten op de openbare riolering, hangt het van de gemeente of rioolbeheerder af of de septische put al dan niet kortgesloten moet worden. Een gemeente kan wel steeds het gebruik van een septische put opleggen, op plaatsen waar het Gewest geen septische put oplegt.

Voor de dimensionering van een septische put wordt verwezen naar de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen.

De individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater wordt gebruikt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Er bestaan intensieve systemen (o.a. actief slibsysteem, ondergedompelde beluchte biofilter of vastbedbeluchtingssysteem en oxidatiebed) en extensieve systemen (o.a. percolatierietveld en kokosbiobed).

Het zuiveringsproces gebeurt meestal in drie stappen, namelijk de voorbehandeling, de biologische zuivering en de nabehandeling. Na zuivering kan het gezuiverde afvalwater geloosd worden als het voldoet aan de VLAREM II-kwaliteitsnormen.

De voorwaarden verbonden aan een ruimtelijke zone uit het zoneringsplan bepalen of de IBA al dan niet moet worden geplaatst. Concreet is dit verplicht in het individueel te optimaliseren buitengebied (rode clusters) en de zones die geen inkleuring kregen (witte zones).

Bron vmm.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Aannemer/Bouwheer
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 3.00
Eenheidsprijs: 200.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 600 €

In onze budgetbepaling houden we rekening met een geurafsluiter en 2 controleputten.Vraag een offerte op om de correcte prijs te budgetteren.


googleInArticleEven wachten ...