Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Een warm hart voor de Salvatoriaanse hulpactie

Bouw een school

In Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek (een enclave boven Congo, Kinshasa) woont Guy-Aurélien Kette. Hij is Ingenieur van Openbare Werken & vader van 11 kinderen.

Samen met enkele kompanen richt hij in 2014 een school op (NGO ACED). Hij stelt hiervoor drie verdiepingen van zijn eigen gezinswoning ter beschikking. De school moet de jeugd vanaf de kleuterleeftijd tot en met het secundair vorming en opvoeding aanbieden.

 SchoolIn 2017 heeft de Salvatoriaanse Hulpactie een eerste keer de school geholpen. Er werd een waterput geboord op 48 m diepte, die zelfs het droog seizoen zal overleven. De schoolkinderen hebben nu zuiver en heerlijk water. Zelfs de bewoners van de naburige wijk komen hier water halen voor hun huishouden.

De leslokalen zijn donker, zeker in het regenseizoen en de elektriciteitsvoorziening is onzeker. En dus ondersteunde de Salvatoriaanse hulpactie ook het plaatsen van zonnepanelen (de zon is daar overvloedig aanwezig).

In oktober 2018 mocht de school 1060 leerlingen inschrijven en liep het personeelsbestand op tot 45. Het aantal leerlingen per klas wordt relatief klein gehouden om de kwaliteit van de opvoeding te bewaken. Toch is het maandelijkse schoolgeld het laagste uit de omgeving en Guy slaagt er in om de school te laten functioneren zonder steun van buitenaf!

Tijdens het schooljaar 2017-2018 kreeg de school ook een “doorlichting” zoals dat bij ons heet. De school kan trots zijn, want ze kreeg een positieve beoordeling.

En wat is nu het probleem … door de enorme groei is er nood aan meer klaslokalen en schoolbanken. Er zijn echter te weinig middelen om dit zelf te realiseren. De steun van u is dus hard nodig om vele kinderen een betere toekomst te geven

Lees onderaan het hele verhaal!

Giften van meer dan 40€ zijn fiscaal aftrekbaar, je ontvangt automatisch een fiscaal attest.

 

Hoe doe ik een gift?

Schrijf het bedrag dat u wil geven rechtstreeks over op de rekening van de Salvatoriaanse hulpactie VZW
rekeningnummer BE24 4531 0183 5138
met de mededeling IBWSCHOOL.


Overschrijving

Het hele verhaal

Geografie en korte geschiedenis

De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) is een enclave boven Congo (Kinshasa) en een oud-kolonie van Frankrijk. Het land heeft de onafhankelijkheid gekregen op 13 augustus 1960. Zoals vele Afrikaanse landen valt het land in de handen van presidenten die met geweld de macht overnemen. Misschien klinkt de naam van keizer Bokassa bekend in onze (oudere) oren.  Door democratische verkiezingen komt in 1993 Ange-Félix Patassé aan de macht.  Als hij wordt afgezet volgen er een reeks bloedige golfbewegingen in het land.  Men spreekt van een interreligieuze spanning. Eind november 2015 opent de paus het Heilig Jaar en bezoekt ook de moslimgemeenschap. Hij wordt door hen haast letterlijk op handen gedragen en ze vormen, met de christen aan hun zijde, een beschermende erehaag overal waar hij komt. In 2016 wordt Faustin Touadera democratisch verkozen. De rust is tot op heden relatief kalm in de hoofdstad. De aartsbisschop, de imam en sommige burgers zaten en zitten geregeld rond de tafel om over de vrede te waken: een vrede die er is ook dankzij de internationale tussenkomst van de blauwhelmen.

De Centraal Afrikaanse Republiek behoort tot de vijf armste ter wereld.

Hoe het begon.

Ingenieur van Openbare Werken, Guy-Aurélien Kette, vader van zeven kinderen en vier geadopteerde kinderen, start in 2006 met eigen middelen de bouw van een gezinswoning. Het huis ligt een 8-tal km buiten het centrum van Bangui in een druk bewoonde wijk. Elektriciteit komt er sporadisch en waterleiding is er nauwelijks.  In de woelige periode van zijn land merkt hij op dat de jeugd verloren zal gaan voor zijn land. Er is geen scholing. Jongeren lopen verloren, hebben weinig goede voorbeelden om een gezin en maatschappij te ondersteunen en kennen de officiële taal, het Frans, niet. Laat staan dat ze kunnen lezen en schrijven zoals hun ouders! Samen met enkele kompanen richt Guy in 2014 de NGO ACED (Actes Au Centre Afrique par des Enseignants pour le Développement)op. In het Nederlands: Acties in de CAR door leerkrachten voor de ontwikkeling. Zijn gezinswoning van drie verdiepingen stelt hij ter beschikking van de school. Zij moet de jeugd vanaf de kleuterleeftijd tot en met het secundair vorming aanbieden en opvoeding.

Het dagelijkse leven van Jubilée, een doorsnee meisje van 6-8 jaar

Rond half vier 's morgens kondigt de haan het krieken van de dag aan. Je hoort reeds de kinderstemmen die hun pousse-pousse (soort stootkar) bergop duwen met daarop zes jerrycans van 25 liter vers opgepompt water! Ze moeten dit naar huis brengen. Ook Jubilée draagt de gevulde emmer naar thuis. Dan veegt ze de binnenkoer proper met een bezem om eventuele slangen weg te jagen zodat ze zich niet onder de bladeren kunnen verstoppen. Nu op zoek naar droge takken om water te koken voor koffie. De zon begint ondertussen aardig te schijnen, de temperatuur zal stijgen tot 35°C. Haar zussen staan klaar om samen met haar naar school te gaan. Om 7.30 uur gaat de bel (slaan oud ijzeren autowiel). De klassen zullen starten. Jubilée slingert haar zakje op haar rug en vertrekt. Er klinkt gezangen, na de wekelijkse groet aan de vlag. Zinnen, formules worden erin gedrild.... Wanneer Jubilée terugkomt rond 14 uur wacht haar de grote afwas, die ze samen doet met haar andere zussen. Nadien gaat ze opnieuw water oppompen. Gelukkig is het niet zo ver. Dankzij de Salvatoriaanse Hulpactie hebben ze in 2017 een put geboord op 48 m diepte. Zuiver en heerlijk water uit een immense bron die zelfs het droog seizoen zal overleven. Immers, na de kinderen van de school, komen ook de bewoners van de wijk hier water halen voor hun huishouden. Guy zag dit probleem en heeft onmiddellijk een verantwoordelijke aangesteld voor dit pompsysteem dat vanaf 6 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds voortdurend wordt bezocht. Een geschenk uit de hemel voor deze mensen! Wanneer het donker wordt om 17.30 uur probeert Jubilée haar Franse lessen opnieuw door te nemen ... met behulp van een kaars, want elektriciteit komt misschien... Rond 20 uur eindigt haar dag met een zoen en "bonne nuit" of "mo lango nzoni" (slaapwel) in de lokale taal, het Sango.

Evolutie

In september 2016 rekruteert Guy onder de lokale intellectuelen een 15-tal personeelsleden die dit project verder willen uitbouwen. Ze krijgen een maandelijkse wedde. Wat een eer: loon voor werken! Dit is reeds een eerste belangrijke aanzet die haaks staat op de lokale situatie. Hij verzekert op die manier vijftien gezinnen voor een menswaardig bestaan. Een directeur wordt pedagogisch verantwoordelijke. Hijzelf werkt trouwens voor het kadaster en kan niet ieder uur aanwezig zijn. Van bij de start schrijven ze 450 kinderen in!

In 2017 helpt de Salvatoriaanse Hulpactie met een eerste project de waterputboring. De realisering wordt een feit. Een reden om poolshoogte te nemen. We reizen naar Boy Rabe in Bangui. We willen met eigen ogen nagaan of het gelukt is. En of! Na de landing op de luchthaven, worden we meteen gedompeld in het kerstfeest van de school. Ontroerend hoe de leerkrachten, naast intellectuele vorming, werken aan pedagogische waardenvorming. We mogen plaats nemen te midden van de leerlingen. We zien hoe een 5-jarig koppeltje, arm in arm het kind Jezus naar de kribbe draagt. Het meisje als Maria (christen) en de jongen verkleed als moslim! Kan het suggestiever? Een groep 15 - jarigen speelt een tafereel waarin "rebellen" vragen om mee te mogen werken aan de vrede. Hoeveel uren aan voorbereiding door de leerkrachten zijn hieraan niet besteed?!

Maar ook worden de 50-tal weeskinderen niet vergeten. Tijdens een van de verlofdagen wordt voor hen speciaal op school een feest georganiseerd door een andere NGO uit de Ivoorkust. Er worden spelletjes georganiseerd en cadeautjes gegeven. Dezelfde locatie wordt ook iedere dag van het jaar gebruikt om - na de schooltijd - jongeren op te vangen om te spelen.

Tijdens de kerstvakantie evalueren Guy, de directeur en wij het project. We willen een nieuw dossier indienen. De leslokalen zijn donker, zeker in het regenseizoen en de elektriciteitsvoorziening is onzeker. We beginnen te plannen, uitrekenen, project opstellen en dienen het project in. Het licht springt op groen … de Salvatoriaanse Hulpactie helpt om zonnepanelen te plaatsen. De zon is er iedere dag!  Met dit systeem kunnen de kinderen nu ook 's avonds komen studeren.

We zijn nu bijna 2019. In oktober 2018 mocht de school ACED 1060 leerlingen inschrijven. Hierdoor is het personeelsbestand opgelopen tot 45. Het aantal leerlingen in de klassen wordt eerder klein gehouden om de kwaliteit van de opvoeding te bewaken. Dus geen klassen van 100 leerlingen. Het maandelijkse schoolgeld is het laagste uit de omgeving en Guy slaagt er toch in om de school te laten functioneren zonder steun van buitenaf!

Tijdens het schooljaar 2017-2018 kreeg de school ook een “doorlichting” zoals het bij ons heet. De school kan trots zijn want ze kreeg een positieve beoordeling.

En wat is nu het probleem … door de enorme groei is er nood aan meer klaslokalen en schoolbanken. Er zijn echter te weinig middelen om dit zelf te realiseren. De steun van u is dus hard nodig om vele kinderen een betere toekomst te geven.

Inschakelen van lokale bevolking

We hebben kunnen constateren dat Guy wordt gewaardeerd door de mensen uit de omgeving. Hij doet veel beroep op hen: zo wel als vrijwilliger maar ook voor de realisatie. Voor de installatie van elektriciteit, voor de bouw van klaslokalen en voor de constructie van de schoolbanken. Op deze manier geeft hij de gezinnen ter plaatse de input om te (over)leven. De prijzen van de materialen en eten zijn zo duur als hier in België (of duurder), maar het salaris is er niet evenredig mee. De steun van de Salvatoriaanse Hulpactie is meer dan een druppel op een hete plaat! Het geeft de mensen hoop en moed: ze staan er niet alleen voor.