Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

ik bouw een woning

De gratis online APP
helpt je doorheen je
(ver)bouw traject.


  • ✔ Compleet stappenplan
  • ✔ Gebruiksvriendelijk budgetbeheer
  • ✔ Overzichtelijke planning
  • ✔ Tips, trucs en advies

REGISTREER GRATIS!

Reeks versoepelingen in stedenbouwkundige vergunningen

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde de Vlaamse Regering een grondige herwerking van het vrijstellingsbesluit goed. In een eerder besluit uit 2010 werden de handelingen opgelijst waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Joke Schauvliege heeft afgelopen jaar een grondige evaluatie van dit vrijstellingsbesluit doorgevoerd en een reeks versoepelingen in de verplichting tot stedenbouwkundige vergunning voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Het voorstel van minister Joke Schauvliege bevat enkele belangrijke bijkomende vrijstellingen en verduidelijkingen. Hierdoor zullen in de toekomst bepaalde werken of handelingen sneller en met minder (of zelfs zonder) administratieve verplichtingen kunnen worden aangevat. Hierbij enkele voorbeelden:

PARTICULIEREN

Voor woningen komt er een bijkomende vrijstelling voor ventilatiebuizen, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en regenpijpen (op voorwaarde dat ze niet meer dan 3 meter boven de woning uitsteken). Deze nieuwe vrijstelling geldt trouwens voor alle gebouwen. Doorkijkbare (tot 2 meter hoogte) en niet-doorkijkbare (tot 1 meter hoogte) afsluitingen in de voortuin en kleine tuinconstructies (brievenbussen, vaste barbecues, …) mogen voortaan worden geplaatst bij een woning of gebouw zonder stedenbouwkundige vergunning. Deze vrijstelling bestond al maar was beperkt binnen een straal van 30 meter rond woning.

POP UPS

De bestaande vrijstelling van 90 dagen voor stellingen, tribunes, tenten, pop up restaurants, kermissen, festivals en gelijkaardige infrastructuur wordt verruimd naar 120 dagen . Het moet gaan over een maximale duur van 4 keer 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar (om te vermijden dat men opsplitst per weekend). Het is voortaan dus bijvoorbeeld mogelijk om in juni, juli en augustus een strandbar of een pop up restaurant te plaatsen. Dezelfde uitbreiding van 90 naar 120 dagen geldt voor de tijdelijke gebruikswijzigingen van gebouwen. Voorbeelden zijn de inrichting van een kleine pop up store of café in een leegstaande stadswoning of het gebruik van jeugdlokalen als tijdelijke overnachtingsplaats (kampplaats) voor een jeugdbeweging.

INDUSTRIE

In industriegebied en in zeehavengebied wordt een versoepeling voorgesteld voor uitbreidingen. Zij mogen bij bestaande industriële gebouwen nieuwe gebouwen oprichten zonder stedenbouwkundige vergunning. In industriegebied is de grondoppervlakte van de nieuwe gebouwen beperkt tot 20% van de aanwezige gebouwen, met een maximum van 200 vierkante meter. In zeehavengebied geldt de oppervlaktebeperking niet. De voorwaarden waaronder de vrijstelling kan toegepast worden, moeten garanderen dat enkel stedenbouwkundig verantwoorde gebouwen kunnen opgericht worden.

LANDBOUW

Constructies die dienen voor de teelt of bescherming van landbouwgewassen moeten niet meer na de oogt verwijderd worden. Het gaat om hagelnetten, antivogelnetten, plastiektunnels, constructies ter ondersteuning van de gewassen , windschermen… Er komt een vrijstelling voor erosiedammen, meer bepaald het aanleggen van een dam uit plantaardige materialen op een erosiegevoelig perceel. Zo beperkt men modderoverlast en grondafvoer naar waterlopen en riolering. Er wordt ook een vrijstelling verleend voor het aanleggen van veedrinkpoelen en allerhande constructies in landbouwgebied (silo’s, afdaken, …), analoog aan de bestaande vrijstelling in industriegebied.

TELECOM

Kleine installaties voor telecommunicatie met een openbaar karakter (telecomoperatoren, tv, internet) .. worden vrijgesteld, onder andere om de nodige dekkingsgraad voor het 4G-netwerk mogelijk te maken. Antennes mogen voortaan zonder vergunning worden geplaatst op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt aan de buitenkant van een gebouw en zij niet boven het gebouw uitsteekt (momenteel alleen voor antennes in het gebouw, ondergronds of op een plat dak). Er wordt ook een volledig nieuwe vrijstelling ingevoerd, met name voor het plaatsen van telecominstallaties met een maximaal volume van 2,5 kubieke meter per operator.

Joke Schauvliege: “Deze grondige herwerking van het vrijstellingsbesluit past binnen de doelstellingen om de regelgeving inzake ruimtelijke ordening sterk te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor burger en ondernemer te verminderen. Uiteraard blijft de milieuvergunningsplicht wel integraal van kracht.”

Maandelijks nieuwsbrief

Ontvang het laatste (ver)bouw nieuws als eerste.